Powiadomienia

Multimedia

10 VIII 1958 - Zmiana nazwy Krucjata Wstrzemięźliwości

Już w drugim numerze, z 23 października 1957  roku, "Niepokalana zwycięża" do motta "Królowo Polski przyrzekamy wypowiedzieć walkę pijaństwu" zostało dodane - za Ślubami Jasnogórskimi: "i rozwiązłości". Tematyka czystości pojawia się coraz częściej zaś w odpowiedzi na nią napływają listy z prośbą o założenie Krucjaty Czystości (Skromności).

W dniu 11 maja 1958 roku zmieniono podtytuł pisma na bardziej adekwatny "Dodatek poświęcony walce o Polskę trzeźwą i czystą". W Centrali zaczęto się zastanawiać i radzić czytelników nad zmianą nazwy Krucjaty Trzeźwości na Krucjata Wstrzemięźliwości:

Wstrzemięźliwość jest cnotą, jest postawą wewnętrzną, przez którą człowiek zwycięża pijaństwo, rozwiązłość i inne namiętności. (...) Słowo wstrzemięźliwość to słowo wielkiej przyszłości. (...) Uratować może ludzkość kultura powściągliwości, o tę kulturę trzeba walczyć, do tej kultury trzeba człowieka wychowywać. Trzeba głosić prawdziwą krucjatę wstrzemięźliwości.

W tym samym czasie Prymas Tysiąclecia wystosował z Jasnej Góry list do polskich dziewcząt, w którym wzywał do podjęcia Krucjaty Skromności. List został w całości opublikowany 27 lipca 1957 roku na łamach "Niepokalana zwycięża":

Stać Was na to, aby wprowadzić obyczaj, nowy styl, nowy sposób zachowania się godny, skromny, prawdziwie kulturalny.

Wszystko to zaowocowało ogłoszeniem w kolejnym numerze z 10 sierpnia 1958 roku zmiany nazwy z Krucjata Trzeźwości na Krucjata Wstrzemięźliwości. Wyjaśniając powody ks. Franciszek Blachnicki podjął obszerną analizę nazwy punktując:

1) Nazwa ta podkreśla to, co odróżnia Krucjatę od innych ruchów i akcji przeciwalkoholowych i co stanowi jej specyficzny charakter i jej właściwą metodę zwalczania alkoholizmu. (...)Krucjata Wstrzemięźliwości stawia sobie jako główne zadanie mobilizowanie woli ludzkiej do walki z pijaństwem (...), kładąc szczególny nacisk na motywy moralne i religijne, na motyw miłości Boga, Ojczyzny i bliźniego.

2) "Krucjata Wstrzemięźliwości" określa ruch noszący tę nazwę jako ruch o charakterze moralno-ascetycznym.

3) (...) lepiej wyraża charakter abstynencki (...).

4) Krucjata w swoim programie obejmuje nie tylko walkę z pijaństwem ale także z rozwiązłością. Pod pojęcie "Krucjata Wstrzemięźliwości" można więc podciągnąć zarówno walkę z pijaństwem, jak walkę z wszelkimi objawami rozwiązłości seksualnej.

  • Zobacz też Credo Krucjaty Wstrzemięźliwości (cz 1, cz 2)

Rekolekcje ORDW last minute 2020

Zapraszamy na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia pod Częstochową. Uwaga! Idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest zaraźliwa jak wirus, ale warto się zarażać tą bezpieczną Nową Kulturą :)