Powiadomienia

Multimedia

16. sympózium Kruciáty Oslobodenia Človeka

Bolesť matky – bolesť spolutrpiacich (spoluzávislosť)
Słowaccy członkowie Krucjaty zapraszają na kolejne sympozjum do Lewoczy, które odbędzie się w dniach 10-12 października 2014 r.
 
Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči, Bratia minoriti v LevočiDiakonia oslobodenia Hnutia Svetlo –Život,  pozývajú širokú verejnosť na 16. sympózium Kruciáty oslobodenia človeka
 
Téma:  Bolesť matky – bolesť spolutrpiacich (spoluzávislosť)
 
10. – 12. október 2014
 
Program:
 
Piatok 10. október 2014
 
15.50 - sv. omša
 
  • Po sv. omši – otvorené stretnutie spoločenstva Pavol Levoča končí adoračnou pobožnosťou
 
Sobota 11. október 2014
 
Od 7.00 - registrácia, ubytovanie účastníkov
 
7.50 – Úvodná sv. omša
 
  • Ďalší program v SOŠ pre zrakovo postihnutých, Nám. Št. Kluberta č. 1
 
9.30 – otvorenie - slávnostný príhovor – o. PETER KOMANICKÝ: o. F. Blachnický a jeho vzťah k Panne Márii
 
10.00 – prednáška: o. prof. PhDr. ThDr. AMANTIUS AKIMJAK PhD. Po boku nás všetkých stojí Sedembolestná s prebodnutou dušou
 
  •  Po prednáške diskusia k téme
 
12.30-13.30 obedňajšia prestávka
 
14.00 – vystúpenie ks. Dr. PIOTR KULBACKI: História Kruciáty oslobodenia človeka v Poľsku
 
15.00 – vystúpenie MUDr. Oleg MARTINOVE a MUDr. Mária MARTINOVE PhD – Odborný liečebný ústav Psychiatrický Predná Hora: Formy pomoci závislým a spoluzávislým
 
16.00 – vystúpenie – PhDr. IVA KUCEKOVÁ: Závislí a spoluzávislí z pohľadu terapeuta
 
17.00 – beseda k odprednášaným témam
 
19.00 – Krížová cesta za závislých – vedie spoločenstvo Pavol Levoča, ktorá vyvrcholí adoráciami pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou v minoritskom kostole 
 
Nedeľa 12. október 2014
 
7.30 – ranné chvály – v aule školy
 
9.00 – 10.35 – vystúpenie hostí z poľskej Kruciáty: Katarzyna OWCZAREK a Stanisława ORZEŁ
 
11.00 - záverečná sv. omša
 
Upresňujúce informácie:
  • ubytovanie: – v Útulku sv. Františka poplatok – dobrovoľný, vhodné je doniesť si vlastný 
  • spacák (možnosť objednať ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu)
  • strava: - je zabezpečený obed v sobotu 11.10.2014, cena 3,50 €
(V sobotu okrem obedov je možné zabezpečiť účastníkom večeru v Útulku sv. Františka!)
 
Záujem o obed, večeru a záujem o ubytovanie prosíme nahlásiť najneskoršie do pondelka 6. októbra 2014 do 18:00 hod. alebo telefonicky na mobilné číslo 0907 977 645
 
Zmena programu vyhradená!
 
Więcej na kruciata.sk
10.10 - 12.10

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia - Rościnno

W dniach od 7 do 11 listopada 2019r. Centralna Diakonia Wyzwolenia organizuje w Ośrodku Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie diecezji gnieźnieńskiej w Rościnnie, Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, których twórcą jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki(szczególnie z filii pelplińskiej i poznańskiej).

Rekolekcje: Rola Matki Bożej w Dziele Wyzwolenia

"Rola Matki Bożej w Dziele Wyzwolenia - czyli Niepokalana Matka Kościoła Patronką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka". Rekolekcje odbędą się w terminie 10-13.Październik 2019 r. w Swarzewie