Powiadomienia

Multimedia

4. Pielgrzymka KWC na Słowacji

Peśiu pút' Kruciáty oslobodenia človeka

1. – 3. júla 2005 na trase Stará źubovňa – Mariánska hora Levoča pri príleźitosti Mariánskej púte v Levoči.

 
Duchovné vedenie: Bratia minoriti Levoča

Úmysel: Za triezvost' slovenských rodín

Trasa: Stará źubovňa – Mariánska Hora Levoča

1. júl 2005 piatok: zraz účastníkov

do 9,00 pri hlavnom kostole v Starej źubovni

9,00 – svätá omśa Kruciáty so svedectvami

10,15 – odchod po určenej trase:

Stará źubovňa – Podolínec – Spiśská Belá

17,30 – príchod do Spiśskej Belej

18,00 – svätá omśa a evanjelizačné stretnutie

v Lendaku, potom návrat do Spiśskej Belej

21,30 – veśpery a večierka

2. júl 2004 sobota: 6,30 – budíček

7,00 – ranné chvály a svätá omśa Kruciáty

8,00 – pokračovanie púte – v smere

źubica - Vlková – Mariánska Hora

18,00 – príchod na Mariánsku Horu

3. júl 2005 nedeža – účast' na hlavnom programe Mariánskej púte

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia - Rościnno

W dniach od 7 do 11 listopada 2019r. Centralna Diakonia Wyzwolenia organizuje w Ośrodku Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie diecezji gnieźnieńskiej w Rościnnie, Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, których twórcą jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki(szczególnie z filii pelplińskiej i poznańskiej).

Rekolekcje: Rola Matki Bożej w Dziele Wyzwolenia

"Rola Matki Bożej w Dziele Wyzwolenia - czyli Niepokalana Matka Kościoła Patronką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka". Rekolekcje odbędą się w terminie 10-13.Październik 2019 r. w Swarzewie