Powiadomienia

Multimedia

Drodzy Członkowie i Kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka!

Kwiecień 2019

            Trwamy w przygotowaniu naszych serc do 40 rocznicy powstania (erygowania) KWC - 8 czerwca 2019 przez modlitwę i realizację 5 pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy niewiary,grzechy związane z uzależnieniami, krzywdzenie rodzin z powodu zniewoleń jak i za brak wolności w Chrystusie wielu sióstr i braci. Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki  w Liście z Fatimy wskazał pięć elementów duchowej strategii. Dlatego zachęcam do gorliwszej modlitwy i w trzecią z pięciu pierwszych sobót miesiąca chcemy szczególnie modlić się odmawiając różaniec. Niech rozważanie tajemnic Zbawienia na różańcu stanie się dla wszystkich członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także dla ludzi dobrej woli realnym doświadczeniem słów Ewangelii zapisanych w godle diakonii wyzwolenia "Prawda Was wyzwoli" (J 8,31). Czcigodny Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki wzorując się na pięciu elementach duchowej strategii Maryi w Fatimie zapisał pięć zadań dla Nas. Do modlitwy o nawrócenie dodał modlitwę różańcową, a dodał jako piąte zadania dla Ruchu Prawda was Wyzwoli. Dlatego w kwietniową pierwszą sobotę, ale także przez cały miesiąc bedziemy rozważać tajemnice różańca, głosząc Prawdę, Ewangelię Wyzwolenia w swoich środowiskach.

Świete Triduum Paschalne chcemy przeżywać jako zwycięstwo Chrystusa nad mocami Złego, prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią i egoizmem, życia nad śmiercią.

            Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki napisał w Liście z Fatimy :

            „Tylko Bóg może nawrócić serce człowieka. Z drugiej strony – dla Boga nie ma nic niemożliwego, nie wolno nam wątpić w możliwość nawrócenia – każdego grzesznika. Bóg dla nawrócenia grzeszników chce się posłużyć naszymi modlitwami. Modlitwa jest więc pierwszą i zasadniczą formą tej duchowej walki. Musi to być modlitwa wielkiej wiary i ufności, prosząca Boga o rzeczy, które mogą nam się wydawać niemożliwe. Maryja poleca nam szczególnie i usilnie modlitwę różańcową. Ma ona także dla nas moc wyzwalającą, bo wprowadza nas – przez rozważanie  tajemnic naszej wiary – w prawdę i rzeczywistość Bożego działania w świecie." (...)

            "Musimy wyzwolić się wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy demaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu,w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuacje w prawdzie!" (List z Fatimy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego).

            Niech moditwie towarzyszy także nasze stawanie w prawdzie i dawanie świadectwa o Bogu, który jest jedynym Zbawicielem Człowieka, o wolności Bożych dzieci, którą On Nam daje. Współczesnemu człowiekowi, który bywa często zakłamany potrzeba głosić prawdę o Bogu, o Osobie ludzkiej, o wartości życia, o prawdzie ludzkiej płciowości.   

            Niech to będzie także forma naszego przygotowania się do Kogresu i pielgzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w ostatnią sobotę i niedzielę września na Jasnej Górze.

                                                         

                                                             W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia

                                                                           Ks. Wojciech Ignasiak

 

Rekolekcje ORDW last minute 2020

Zapraszamy na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia pod Częstochową. Uwaga! Idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest zaraźliwa jak wirus, ale warto się zarażać tą bezpieczną Nową Kulturą :)