Powiadomienia

Multimedia

Drodzy Członkowie i Kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka!

Kwiecień 2019

            Trwamy w przygotowaniu naszych serc do 40 rocznicy powstania (erygowania) KWC - 8 czerwca 2019 przez modlitwę i realizację 5 pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy niewiary,grzechy związane z uzależnieniami, krzywdzenie rodzin z powodu zniewoleń jak i za brak wolności w Chrystusie wielu sióstr i braci. Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki  w Liście z Fatimy wskazał pięć elementów duchowej strategii. Dlatego zachęcam do gorliwszej modlitwy i w trzecią z pięciu pierwszych sobót miesiąca chcemy szczególnie modlić się odmawiając różaniec. Niech rozważanie tajemnic Zbawienia na różańcu stanie się dla wszystkich członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także dla ludzi dobrej woli realnym doświadczeniem słów Ewangelii zapisanych w godle diakonii wyzwolenia "Prawda Was wyzwoli" (J 8,31). Czcigodny Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki wzorując się na pięciu elementach duchowej strategii Maryi w Fatimie zapisał pięć zadań dla Nas. Do modlitwy o nawrócenie dodał modlitwę różańcową, a dodał jako piąte zadania dla Ruchu Prawda was Wyzwoli. Dlatego w kwietniową pierwszą sobotę, ale także przez cały miesiąc bedziemy rozważać tajemnice różańca, głosząc Prawdę, Ewangelię Wyzwolenia w swoich środowiskach.

Świete Triduum Paschalne chcemy przeżywać jako zwycięstwo Chrystusa nad mocami Złego, prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią i egoizmem, życia nad śmiercią.

            Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki napisał w Liście z Fatimy :

            „Tylko Bóg może nawrócić serce człowieka. Z drugiej strony – dla Boga nie ma nic niemożliwego, nie wolno nam wątpić w możliwość nawrócenia – każdego grzesznika. Bóg dla nawrócenia grzeszników chce się posłużyć naszymi modlitwami. Modlitwa jest więc pierwszą i zasadniczą formą tej duchowej walki. Musi to być modlitwa wielkiej wiary i ufności, prosząca Boga o rzeczy, które mogą nam się wydawać niemożliwe. Maryja poleca nam szczególnie i usilnie modlitwę różańcową. Ma ona także dla nas moc wyzwalającą, bo wprowadza nas – przez rozważanie  tajemnic naszej wiary – w prawdę i rzeczywistość Bożego działania w świecie." (...)

            "Musimy wyzwolić się wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy demaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu,w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuacje w prawdzie!" (List z Fatimy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego).

            Niech moditwie towarzyszy także nasze stawanie w prawdzie i dawanie świadectwa o Bogu, który jest jedynym Zbawicielem Człowieka, o wolności Bożych dzieci, którą On Nam daje. Współczesnemu człowiekowi, który bywa często zakłamany potrzeba głosić prawdę o Bogu, o Osobie ludzkiej, o wartości życia, o prawdzie ludzkiej płciowości.   

            Niech to będzie także forma naszego przygotowania się do Kogresu i pielgzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w ostatnią sobotę i niedzielę września na Jasnej Górze.

                                                         

                                                             W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia

                                                                           Ks. Wojciech Ignasiak

 

ZAPISY! Szkolenie: Lokalni Liderzy Trzeźwości - Katowice

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu Lokalnych Liderów Trzeźwości w służbie Narodowego Programu Trzeźwości. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w sobotę 26 października 2019 roku w godzinach 10.00- 17.00 w sali 101 Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Jordana 18.

ZAPISY! Szkolenie: Lokalni Liderzy Trzeźwości - Katowice

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu Lokalnych Liderów Trzeźwości w służbie Narodowego Programu Trzeźwości. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w sobotę 26 października 2019 roku w godzinach 10.00- 17.00 w sali 101 Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Jordana 18.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia - Rościnno

W dniach od 7 do 11 listopada 2019r. Centralna Diakonia Wyzwolenia organizuje w Ośrodku Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie diecezji gnieźnieńskiej w Rościnnie, Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, których twórcą jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki(szczególnie z filii pelplińskiej i poznańskiej).

ZAPISY! Szkolenie: Lokalni Liderzy Trzeźwości - Katowice

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu Lokalnych Liderów Trzeźwości w służbie Narodowego Programu Trzeźwości. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w sobotę 26 października 2019 roku w godzinach 10.00- 17.00 w sali 101 Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Jordana 18.

ZAPISY! Szkolenie: Lokalni Liderzy Trzeźwości - Katowice

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu Lokalnych Liderów Trzeźwości w służbie Narodowego Programu Trzeźwości. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w sobotę 26 października 2019 roku w godzinach 10.00- 17.00 w sali 101 Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Jordana 18.

Projekt NOWAKULTURA

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje w 2019 r. projekt #NOWAKULTURA - Rodzina Nowej Kultury. Projekt ten współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.