Powiadomienia

Multimedia

Intencje - Grudzień

Grudzień 2016

O nawrócenie moich dzieci i wnuków, o żywą wiarę dla nich. Teresa [2016.12.29]

O zdrowie i potrzebne łaski dla męża. Regina [2016.12.29]

O obfite owoce wizyty kolędowej w parafii. Ks. Kazimierz [2016.12.29]

Dziękuję Ci, Panie, za moich instruktorów. Ola [2016.12.28]

O siły do ukończenia kursu prawa jazdy. Renata [2016.12.12]

O łaskę znalezienia pracy w Koszalinie. Marta [2016.12.09]

O szczęśliwą przeprowadzkę. Marta [2016.12.09]

Panie, zawierzam Twojej opiece sprzedaż mieszkania w Szczecinie, i kupno mniejszego. Marta [2016.12.09]

O łaskę trzeźwości dla Mieczysława, Krzysztofa i Tomasza. Leokadia [2016.12.08]

O potrzebne laski dla córki i jej rodziny. Leokadia [2016.12.08]

O zgodę i wzajemne zrozumienie w mojej rodzinie. Leokadia [2016.12.08]

O dobre relacje dla Patrycji i Krzysztofa oraz prawidłowy rozwój dla ich poczętego dziecka. Leokadia [2016.12.08]

O rozeznanie woli Bożej i zdrowie dla mnie oraz bliskich mi osób. Leokadia [2016.12.08]

O cierpliwość i wytrwałość dla chorych i cierpiących i wszystkich, którzy się nimi opiekują. Leokadia [2016.12.08]

Dziękuję Ci, Panie, za sakrament pokuty i łaski otrzymane. Aleksandra [2016.12.02]

O łaskę trzeźwości dla córki Agnieszki, uzdrowienie relacji pomiędzy moimi dziećmi. Kazimiera [2016.12.02]

O radość wieczną dla śp. Stanisława  oraz potrzebne łaski dla żony i całej rodziny. Beata [2016.12.02]

Mateczko, miej w opiece Zofię i Beatę, które walczą o swoje małżeństwa. Beata [2016.12.01]

Mateczko miej w opiece Księdza Mariusza. Beata [2016.12.02]

Mateczko miej w opiece Klaudie, która nie ma ziemskiej  Matki i Jej trudne relacje z ojcem. Proszę uzdrawiaj ich relacje. Beata [2016.12.02]

O łaskę sakramentalnego małżeństwa. Beata [2016.12.02]

O łaskę zdrowia. Marzena [2016.12.02]

O opiekę nad Pawłem i Jego żoną. Wiesia [2016.12.02]

Mateczko miej w opiece Zgromadzenie Sióstr Zawierzenia, polecam Ci Siostrę Weronikę. Beata [2016.12.02]

O uratowanie małżeństwa Beaty i Janusza,  uwolnienie od jasnowidza. Klaudia [2016.12.02]

O dar  mocnej wiary i trzeźwości dla Grzegorza i Wojtka. Anita [2016.12.02]

O uzdrowienie moich relacji z Ryśkiem. Beata [2016.12.02]

O łaskę zdrowia i trzeźwości   dla Mariusza, Grzegorza, Ryszarda, Henka, Jurka, Dariusza, Grzegorza, Małgorzaty potrzebne łaski dla nich i ich rodzin. Beata [2016.12.02]

O łaskę trzeźwości dla Stanisława i potrzebne laski dla jego rodziny. Halina [2016.12.02]

O uzdrowienie z  depresji. Halina [2016.12.02]

O dar trzeźwości  dla Dariusza. Marysia [2016.12.02]

O łaskę silnej wiary oraz dobrą żonę dla Sławka. Beata [2016.12.02]

O łaskę silnej wiary oraz dobrego męża dla Asi. Beata [2016.12.02]

O dar silnej wiary i trzeźwości dla Pawła oraz o potrzebne łaski dla Gosi. Beata [2016.12.02]

Mateczko prośba o potrzebne łaski dla Asi i Ani  ich rodzin, owocną terapię  dla Heńka. Beata [2016.12.02]

O dar silnej wiary i trzeźwości, zdrowie dla Marka oraz o potrzebne łaski dla Beaty. Beata [2016.12.02]

Panie, dziękuję za Wspólnotę KWC  w Dębicy, za wspólnotę Sychar, za warsztaty Ku pełni życia. Beata [2016.12.02]

O błogosławieństwo Boże dla Moich Krokowiczów i Sychrowców. Beata [2016.12.02]

Mateczko proszę o potrzebne łaski dla Oli, Marty i uratowanie ich małżeństw. Beata [2016.12.02]

Mateczko proszę o łaskę silnej wiary, zdrowie i uratowanie małżeństwa Ani, Zosi, Kasi i Joli. Beata [2016.12.02]

O światło wyboru spowiednika. Beata [2016.12.02]

O uzdrowienie relacji Marty i Roberta oraz potrzebne łaski dla mnie. Ela [2016.12.02]

O zdrowie, pracę i dobrą żonę  dla Janusza. Beata [2016.12.02]

O potrzebne łaski dla Marysi i Jej dzieci. Beata [2016.12.02]

O łaskę zdrowia psychicznego dla taty i zgodę między rodzicami. Kornelia [2016.12.02]

O dobrego męża dla Ewy. Beata [2016.12.02]

O łaskę uzdrowienia dla Kornelii i Łukasza. Beata [2016.12.02]

O potrzebne łaski  dla Andrzeja i Alicji. Beata [2016.12.02]

O dar nawrócenia i trzeźwości dla mojego brata Andrzeja. Beata [2016.12.02]

O potrzebne łaski dla mojej mamy. Beata [2016.12.02]

O łaskę wiary dla moich braci i ich rodzin. Beata [2016.12.02]

O potrzebne łaski dla moich przyjaciół i ich rodzin. Beata [2016.12.02]

O dar trzeźwości dla Andrzeja, Korneli, Agaty, Anny, Marka, Grzegorza, Bogdana, Mirosława, Wojciecha, Bogdana, Mariusza, Bogdana, Romana, Ryśka, Janusza,  Grzegorza, Bogdana i Andrzeja, Jerzego, Stanisława, Mariusza, Wojciecha, Marii. Beata [2016.12.02]

O potrzebne łaski dla Mirki,  Marysi, Beaty, Halinki, Renaty, Marysi, Asi, Ani, Marty, Uli, Teresy, Marysi, Kasi, Ewy i ich rodzin.Beata [2016.12.02]

O odczytanie Woli Bożej w swoim życiu. Beata [2016.12.02]

O potrzebne łaski dla Księży: Krzysztofa, Ireneusza, Bogdana i Macieja. Beata [2016.12.02]

O łaskę zdrowia i inne potrzebne Łaski dla Sióstr: Justyny,  Ani, Weroniki i Stelli. Beata [2016.12.02]

O uratowanie małżeństwa Danuty i Ryszarda. Beata [2016.12.02]

O łaskę uzdrowienia dla Marysi i Ryszarda oraz potrzebne łaski dla rodziny. Beata [2016.12.02]

O sakramentalny związek małżeński dla Agaty i Piotra oraz Agnieszki i Rafała, Edyty. Beata [2016.12.02]

O uwolnienie od uzależnienia od hazardu dla Jana, Piotra, Łukasza, Andrzeja, Grzegorza. Beata [2016.12.02]

O potrzebne łaski dla Marka, Moniki  i jego dzieci. Beata [2016.12.02]

O łaskę wiary i trzeźwości dla Dariusza i jego rodziców. Beata [2016.12.02]

Mateczko zapraszam Cię do moich relacji z Alą, abym umiała zastąpić jej mamę. Beata [2016.12.02]

Dziękuję Ci, Panie, za mojego spowiednika. Renata [2016.12.02]
Dziękuję Ci, Niepokalana, za mego instruktora jazdy i czas szkolenia. Ola [2016.12.02]
O pokój serca dla Kuby. Aleksandra [2016.12.02]
O odwagę dla Sebastiana, by przeciwstawił się przemocy. Ola [2016.12.02]
Dziękuje Ci matko o pomoc w każdej potrzebie i proszę o dalszą opiekę. Ela [2016.12.01]
O umocnienie wiary, nadzei, miłości dla Wacława, Anny, Magdaleny, Krystyny, Artura, Edwarda. Elżbieta [2016.12.01]
O zdrowie dla Szymona, Bartka, Kuby. Elżbieta [2016.12.01]
O wyzwolenie z choroby alkoholowej dla Edwarda, Marii, Stanisławy, Ewy, Kazimierza, Damiana. Elżbieta [2016.12.01]
O wyzwolenie od narkotyków dla Szymona. Mama [2016.12.01]
O Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla księży Mariusza i Piotra. Elżbieta [2016.12.01]
O powrót do zdrowia dla ks. Piotra. Ela [2016.12.01]
W podziękowaniu za opieke, potrzebne łaski dla członków KWC z Dębicy. Ela [2016.12.01]
Dziękujemy Matko Nasza, dziękujemy Nasz Panie Jezu. wspólnota KWC Dębica [2016.12.01]
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla s. Justyny. Ela [2016.12.01]
O bezpieczną i szczęśliwą podróż dla Magdaleny, Marcina, Jacka i Roberta. Elżbieta [2016.12.01]
O powrót do Pana Jezusa zatwardziałych grzeszników w naszych rodzinach. Elżbieta [2016.12.01]
O łaskę dobrej spowiedzi dla zagubionych. Elżbieta [2016.12.01]

O zdanie egzaminu na prawo jazdy. Ola [2016.12.01]

O nawrócenie i uwolnienie Marii. Mama [2016.12.01]

O ufną wiarę dla Anny. ks. Krzysztof [2016.12.01]

O nawrócenie moich dzieci i wnuków. Józef [2016.12.01]

 

Msze św. w intencjach polecanych w skrzynce modlitewnej odprawią:

3 grudnia w Krościenku o godz. 7.00 odprawi ks. Marek Sędek

29 grudnia w Skwierzynie o godz. 18.00 odprawi ks. Daniel Frąc CM

01.12 - 31.12