Powiadomienia

Multimedia

Intencje - Marzec

Marzec 2017

 

O pokój serca dla Teresy. Córka [2017.03.21]

 

O Boże błogosławieństwo i pojednanie w naszej rodzinie. E [2017.03.21]

 

O trzeźwość dla taty. Córka [2017.03.21]

 

O dary Ducha Świętego dla Ks. Wiesława,  aby Pan pozwolił mu być jeszcze lepszym księdzem. W. [2017.03.20]

 

O błogosławieństwo Boże dla Basię i dla mnie. W. [2017.03.20]

 

Dziękuję Ci, Panie, za otrzymane łaski. W. [2017.03.20]

 

O zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Andrzeja. Ola [2017.03.19]

 

O Boże błogosławieństwo dla Kornela, by podjął leczenie, wyszedł a nałogu alkoholowego i znalazł swoje prawdziwe szczęście. Mika [2017.03.19]

 

O spokojną, szczęśliwą śmierć dla taty. Ania [2017.03.18]

 

O zdrowie  i udaną rehabilitację dla Jacka. Jędrek [2017.03.17]

 

O błogosławione owoce sympozjum „Wychowawca wolnych ludzi”. Ks. Piotr [2017.03.17]

 

O nawrócenie, zdrowie duszy i ciała dla siostry chorej na nowotwór. Ireneusz [2017.03.17]

 

Dziękuję Ci, Panie, za zmianę pracy na lepszą. Ireneusz [2017.03.17]

 

O Boże błogosławieństwo dla Marcina, by żył w trzeźwości i szacunku względem swojej rodziny. Ewa [2017.03.17]

 

O uwolnienie od lęku i pokój serca dla Agnieszki. Ewa [2017.03.17]

 

O odwagę do przeciwstawienia się przemocy i pokój serca dla Michała. Ola [2017.03.17]

 

O ochronę dla Droty i jej syna przed przemocą ze strony męża. N. [2017.03.15]

O uzdrowienie duszy i ciała, uwolnienie Konrada od zniewoleń, nałogów. Jolanta [2017.03.10]

O dar nawrócenia i żywej wiary dla Konrada. Jolanta [2017.03.10]

O uzdrowienie dla mnie, jeśli taka wola Boża, i dar akceptacji swojej choroby. Asia [2017.03.10]

O zdrowie duszy i ciała dla Joli. Halina [2017.03.07]

O zdrowie i pracę dla Stanisławy. Ola [2017.03.07]

O zdrowie dla Moniki. Mama [2017.03.07]
 

Dziękuję Ci, Panie, za doświadczenie kolejnego niezdanego egzaminu. Ola [2017.03.04]

 

O pokój serca i zdrowie dla Marcina. Ola [2017.03.03]

 

O łaskę uwolnienia dla Danuty. Ryszard [2017.03.02]

 

O łaskę uzdrowienia dla Kornelii i Łukasza. Beata [2017.03.02]

 

O potrzebne łaski dla Andrzeja i Alicji. Beata [2017.03.02]

 

O dar nawrócenia i trzeźwości dla mojego brata Andrzeja. Siostra [2017.03.02]

 

O potrzebne łaski dla mojej mamy. Beata [2017.03.02]

 

O łaskę wiary dla moich braci i ich rodzin. Beata [2017.03.02]

 

O potrzebne łaski dla moich przyjaciół i ich rodzin. Beata [2017.03.02]

 

O Boże błogosławieństwo  dla rekolekcji KWC w Dębicy, Księdza Rekolekcjonisty i Siostry Justyny. Beata [2017.03.02]

 

Mateczko, miej w opiece Zofię i Beatę, które walczą o swoje małżeństwa. Beata [2017.03.02]

 

Mateczko, dziękuję  za dar rekolekcji w Zembrzycach. Beata [2017.03.02]

 

Mateczko, dziękuję  za lepsze relacje w pracy. Beata [2017.03.02]

 

O dar trzeźwości dla córki Agnieszki, uzdrowienie relacji pomiędzy moimi dziećmi. Kazimiera [2017.03.02]

 

Mateczko, miej w opiece Księdza Mariusza. Beata [2017.03.02]

 

Mateczko, miej w opiece Klaudię, która nie ma ziemskiej  matki i jej trudne relacje z ojcem. Proszę uzdrawiaj Ich relacje. Beata [2017.03.02]

 

O łaskę sakramentalnego małżeństwa. Beata [2017.03.02]

 

O łaskę zdrowia.  Marzena [2017.03.02]

O opiekę nad Pawłem i jego żoną. Wiesia [2017.03.02]

Mateczko, miej w opiece Zgromadzenie Sióstr Zawierzenia, polecam Ci Siostrę Weronikę. Beata [2017.03.02]

O dar  mocnej wiary i trzeźwości dla Grzegorza i Wojtka, Anita [2017.03.02]

 

O uzdrowienie moich relacji z Ryśkiem. Beata [2017.03.02]

 

O łaskę zdrowia i trzeźwości dla Mariusza, Grzegorza, Ryszarda, Henka, Jurka, Dariusza, Grzegorza, Małgorzaty i potrzebne łaski dla ich rodzin. Beata [2017.03.02]

 

O trzeźwość dla Stanisława i potrzebne łaski dla jego rodziny. Halina [2017.03.02]

 

O uzdrowienie z  depresji. Halina [2017.03.02]

 

O uzdrowienie relacji z siostrą i mamą. Halina [2017.03.02]

 

O dar trzeźwości dla Dariusza. Marysia [2017.03.02]

O łaskę silnej wiary oraz dobrą żonę dla Sławka. Beata [2017.03.02]

O łaskę silnej wiary oraz dobrego męża dla Asi. Beata [2017.03.02]

 

O łaskę dialogu małżeńskiego i uratowanie małżeństwa Krystyny i Bogdana,   Izy i Bogdana,  Darka i Basi , Marysi i Andrzeja,  Asi i Jurka, Ani i Henka. Beata [2017.03.02]

 

O potrzebne łaski dla Karola. Ryszard [2017.03.02]

 

O zgodę i miłość w rodzinie. Ryszard [2017.03.02]

 

O dar silnej wiary i trzeźwości oraz zdrowie  dla Jurka i potrzebne łaski dla jego rodziny. Beata [2017.03.02]

 

Mateczko miej w opiece Kornelie, która poroniła, utul Ją w bólu. Beata [2017.03.02]

O zdrowie dla Eli. Małgosia [2017.03.02]

Mateczko, dziękuję za mojego syna Macieja. Beata [2017.03.02]

 

O znalezienie Przyjaciółki. Beata [2017.03.02]

 

O uzdrowienie relacji w małżeństwie Marysi i Andrzeja. Beata  2017.03.02]

 

O uzdrowienie relacji Marysi i Wojtka. Beata [2017.03.02]

 

Mateczko, miej w opiece Anię, która w otrzymała łaskę nawrócenia. Beata [2017.03.02]

O dar silnej wiary i trzeźwości dla Pawła oraz o potrzebne łaski dla Gosi. Beata [2017.03.02]

Mateczko, uproś potrzebne łaski dla Asi, Doroty, Ani i ich rodzin. Beata [2017.03.02]

O dar silnej wiary i trzeźwości oraz zdrowie dla Marka i potrzebne łaski dla Beaty. Beata[2017.03.02]

Boże, dziękuję za Wspólnotę KWC  w Dębicy, za wspólnotę Sychar, za warsztaty Ku pełni życia. Beata [2017.03.02]

O Boże błogosławieństwo dla Moich Krokowiczów i Sycharowców.  Beata [2017.03.02]

Mateczko, proszę o łaskę silnej wiary, zdrowie i uratowanie małżeństwa Małgosi, Zosi, Beaty, Basi , Anety, Kasi i Joli. Beata [2017.03.02]

 

O światło wyboru spowiednika. Beata [2017.03.02]

 

O uzdrowienie relacji Marty i Roberta oraz potrzebne łaski dla mnie. Ela [2017.03.02]

 

O zdrowie, pracę i dobrą żonę dla Janusza. Beata [2017.03.02]

 

O potrzebne łaski dla Marysi i jej dzieci. Beata [2017.03.02]

 

O łaskę zdrowia psychicznego dla taty i zgodę między rodzicami. Kornelia [2017.03.02]

 

O dobrego męża dla Ewy. Beata [2017.03.02]

 

O dar trzeźwości dla Andrzeja, Agaty, Marka, Grzegorza, Bogdana, Mirosława, Wojciecha, Bogdana, Mariusza, Bogdana, Romana, Ryśka, Janusza,  Grzegorza, Bogdana i Andrzeja, Jerzego, Stanisława, Mariusza, Wojciecha, Marii, Beata [2017.03.02]

 

O potrzebne łaski dla Mirki,  Marysi, Beaty, Halinki, Renaty, Marysi, Asi, Ani, Marty, Uli, Teresy, Marysi, Kasi, Ewy i  ich rodzin. Beata [2017.03.02]

 

O odczytanie woli Bożej w swoim życiu. Beata [2017.03.02]

O potrzebne łaski dla Księży: Krzysztofa, Ireneusza, Bogdana i Macieja. Beata [2017.03.02]

O łaskę zdrowia i inne potrzebne łaski dla Sióstr: Justyny, Ani, Weroniki i Stelli. Beata [2017.03.02]

O uratowanie małżeństwa  Danuty i Ryszarda. Beata [2017.03.02]

O łaskę uzdrowienia dla Marysi i Ryszarda oraz potrzebne łaski dla rodziny. Beata [2017.03.02]

 

O sakramentalny związek małżeński dla Agaty i Piotra oraz Agnieszki i Rafała, Edytki- Beata [2017.03.02]

 

O uwolnienie od uzależnienia od hazardu dla Jana, Piotra, Łukasza, Andrzeja, Grzegorza. Beata [2017.03.02]

 

O potrzebne łaski dla Marka, Moniki  i jego dzieci, Beata [2017.03.02]

 

O łaskę wiary i trzeźwości dla Dariusza i jego rodziców. Beata [2017.03.02]

 

Mateczko, zapraszam Cię do moich relacji z Alą. Beata [2017.03.02]

O zdrowie dla Jadwigi i cierpliwość w dźwiganiu ciężaru choroby. Andrzej [2017.03.02]

O łaskę wyzwolenia z nałogu alkoholowego dla Mieczysława, Krzysztofa i Tomasza. Leokadia [2017.03.01]

 

O potrzebne łaski dla córki Moniki i jej rodziny. Leokadia [2017.03.01]

 

O łaskę sakramentalnego związku dla Patrycji i Krzysztofa oraz szczęśliwe przyjście na świat ich poczętego dziecka. Leokadia [2017.03.01]

 

O zgodę i wzajemne zrozumienie w naszej rodzinie. Leokadia [2017.03.01]

 

O umiejętność odczytywania woli Bożej w moim życiu. Leokadia [2017.03.01]

 

O łaskę cierpliwości i  wytrwałości dla chorych i cierpiących, oraz ich opiekunów. Leokadia [2017.03.01]

 

Dziękuję Ci, Matko, za pomoc w każdej potrzebie i proszę o dalszą opiekę. Elżbieta [2017.03.01]

O zdanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Ola [2017.03.01]

O umocnienie wiary, nadziei, miłości dla Wacława, Anny, Magdaleny, Krystyny, Artura, Edwarda. Elżbieta [2017.03.01]

O zdrowie dla Szymona, Bartka, Kuby. Elżbieta [2017.03.01]

O zdrowie dla Elżbiety. Córka [2017.03.01]

O pokój serca, bezpieczeństwo, pomoc finansową, zdanie studiów, uzdrowienie na duszy i ciele. Ala [2017.03.01]

O nawrócenie ojca i uwolnienie od skutków jego przekleństw. Ala [2017.03.01]

O Boże błogosławieństwo dla pai Alfredy, Asi i Nikoli. Ala [2017.03.01]

O nawrócenie moich dzieci i wnukow. Joanna [2017.03.01]

O pracę dla syna Jarosława. Mieczysław [2017.03.01]

O wyzwolenie z choroby alkoholowej Edwarda, Marii, Stanisławy, Ewy, Kazimierza, Damiana. Elżbieta [2017.03.01]

O wyzwolenie Szymona od narkotyków. Mama [2017.03.01]

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla ks. Mariusza i ks. Piotra. Elżbieta [2017.03.01]

O wytrwałość dla Magdaleny i Marcina. Elżbieta [2017.03.01]

Dziękujemy Matko Nasza, za opiekę, potrzebne łaski dla członków KWC z Dębicy. Elżbieta [2017.03.01]

O powrót do Pana Jezusa zatwardziałych grzeszników w naszych rodzinach. Elżbieta [2017.03.01]

O łaskę dobrej spowiedzi dla zagubionych. Elżbieta [2017.03.01]

O dobre przeżycie rekolekcji KWC w Dębicy dla wszystkich członków,  prowadzących te rekolekcje ks. Jana, p. Stanisławę. Elżbieta [2017.03.01]

O zdrowie dla męża. Regina [2017.03.01]

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Joli. Aleksandra [2017.03.01]

O nawrócenie i trzeźwość lda Agnieszki. Ciocia [2017.03.01]

O dar wiary dla Bogusława. Teściowa [2017.03.01]

O wiarę dla brata. Ola [2017.03.01]

 

Msze św. w intencjach polecanych w skrzynce modlitewnej odprawią:

4 marca w Krościenku o godz. 7.00 odprawi ks. Marek Sędek

14 marca w Lublinie o godz. 7.30 odprawi ks. Piotr Kulbacki

30 marca w Skwierzynie o godz. 18.00 odprawi ks. Kazimierz Małżeński CM

 

01.03 - 31.03