Powiadomienia

Multimedia

Intencje - Styczeń

Styczeń 2016

O zdrowie dla Janiny i potrzebne wsparcie dla całej rodziny. Renata [2017.01.24]

O dalszą siłę i zapał do pracy misyjnej. Krzysztof [2017.01.23]

O uzdrowienie Jacka, który od początku stycznia jest w śpiączce po udarze - za przyczyną sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Jędrek DK Gilowice [2017.01.27]

O potrzebne łaski dla rodziny Jacka. Jędrek DK Gilowice [2017.01.27]

O zdrowie dla Uli i Wali. Ola [2017.01.25]

Matko Boża, dziękuję Ci, za opiekę nade mną. Krzysztof [2017.01.23]

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej oraz św. Józefa - Troskliwego Obrońcy Chrystusa o łaskę wolności od nałogów dla Szczepana oraz opiekę i wsparcie dla jego najbliższych. Paweł [2017.01.14]

O silną wiarę dla rodziny Szczepana, niezachwianą nadzieję pokładaną w Dobrym Bogu oraz wzajemną miłość i pokój. Paweł [2017.01.14]

Dziękuję Ci, Panie, za zdane egzaminy Zuzanny, Kamili, Emilii i Sebastiana. Ola [2017.01.14]

O pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy. Renata [2017.01.14]

Dziękuję Ci, Panie, za rodzinę i przyjaciół, którzy wspierają mnie w wysiłkach przygotowań do egzaminu. Renata [2017.01.14]

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej oraz św. Józefa - Troskliwego Obrońcy Chrystusa o łaskę wolności od nałogów dla Szczepana oraz opiekę i wsparcie dla jego najbliższych. Paweł [2017.01.14]
O silną wiarę dla rodziny Szczepana, niezachwianą nadzieję pokładaną w Dobrym Bogu oraz wzajemną miłość i pokój. Paweł [2017.01.14]

O błogosławieństwo Boże dla mojego małżeństwa, zdrowie, miłość oraz o upragnione zdrowe potomstwo. Anna [2017.01.11]

Mateczko, miej w opiece Zofię i Beatę, które walczą o swoje małżeństwa. Beata [2017.01.05]

Mateczko, dziękuję  za Rocznice AA w Pilźnie, za opłatek KWC w Dębicy. Beata [2017.01.05]

O dar silnej wiary i trzeźwości, oraz zdrowie  dla Jurka i potrzebne łaski dla jego rodziny. Beata [2017.01.05]

O zdrowie dla Eli. Małgosia [2017.01.05]

Mateczko, dziękuję za szczęśliwy pobyt i powrót  mojego syna Macieja z Niemiec. Beata [2017.01.05]

O znalezienie Przyjaciółki. Beata [2017.01.05]

O uzdrowienie relacji w małżeństwie Marysi i Andrzeja. Beata [2017.01.05]

Mateczko, miej w opiece Anię, która w lipcu otrzymała łaskę nawrócenia i chce kroczyć drogą z Twoim Synem. Beata [2017.01.05]

O dar silnej wiary i trzeźwości dla Pawła oraz o potrzebne łaski dla Gosi. Beata [2017.01.05]

O potrzebne łaski dla Asi, Ani  i ich rodzin. Beata [2017.01.05]

Boże, dziękuję Ci za owocną terapię Heńka. Beata [2017.01.05]

O dar silnej wiary i trzeźwości oraz zdrowie  dla Marka. Beata [2017.01.05]

O potrzebne łaski dla Beaty. Beata [2017.01.05]

Panie, dziękujemy Ci, za udaną operację. Marek i Beata [2017.01.05]

Boże, dziękuję za Wspólnotę KWC  w Dębicy, za wspólnotę Sychar, za warsztaty Ku pełni życia. Beata [2017.01.05]

O Boże błogosławieństwo dla moich Krokowiczów i Sycharowców. Beata [2017.01.05]

Mateczko, uproś potrzebne łaski dla Oli, Marty i uratowanie ich małżeństw. Beata [2017.01.05]

O łaskę silnej wiary, zdrowie i uratowanie małżeństw Ani, Zosi, Anety, Kasi i Joli. Beata [2017.01.05]

O  światło wyboru spowiednika. Beata [2017.01.05]

O uzdrowienie relacji Marty i Roberta oraz potrzebne łaski dla mnie. Ela [2017.01.05]

O zdrowie, pracę i dobrą żonę dla Janusza. Beata [2017.01.05]

O potrzebne łaski dla Marysi i jej dzieci. Beata [2017.01.05]

O łaskę zdrowia psychicznego dla taty i zgodę między rodzicami. Kornelia [2017.01.05]

O dobrego męża dla Ewy. Beata [2017.01.05]

O łaskę trzeźwości dla córki Agnieszki, uzdrowienie relacji pomiędzy moimi dziećmi. Kazimiera [2017.01.05]

Mateczko, miej w opiece Księdza Mariusza. Beata [2017.01.05]

Mateczko, miej w opiece Klaudię, która nie ma ziemskiej matki i jej trudne relacje z ojcem. Beata [2017.01.05]

O łaskę sakramentalnego małżeństwa. Beata [2017.01.05]

O łaskę zdrowia. Marzena [2017.01.05]

O opiekę nad Pawłem i jego żoną., Wiesia [2017.01.05]

Mateczko, miej w opiece Zgromadzenie Sióstr Zawierzenia, polecam Ci Siostrę Weronikę. Beata [2017.01.05]

O uratowanie małżeństwa Beaty i Janusza, uwolnienie od jasnowidza. Klaudia [2017.01.05]

O dar  mocnej wiary i trzeźwości dla Grzegorza i Wojtka. Anita [2017.01.05]

O uzdrowienie moich relacji z Ryśkiem. Beata [2017.01.05]

O łaskę zdrowia i trzeźwości   dla Mariusza, Grzegorza, Ryszarda, Henka, Jurka, Dariusza, Grzegorza, Małgorzaty, potrzebne łaski dla nich i ich rodzin. Beata [2017.01.05]

O łaskę trzeźwości dla Stanisława i potrzebne łaski dla jego rodziny. Halina [2017.01.05]

O uzdrowienie z  depresji. Halina [2017.01.05]

O uzdrowienie relacji z siostrą i mamą. Halina [2017.01.05]

O dar trzeźwości dla Dariusza. Marysia [2017.01.05]

O łaskę silnej wiary oraz dobrą żonę dla Sławka. Beata [2017.01.05]

O łaskę silnej wiary oraz dobrego męża dla Asi. Beata [2017.01.05]

O łaskę dialogu małżeńskiego i uratowanie małżeństw  Krystyny i Bogdana, Izy i Bogdana,  Darka i Basi, Marysi i Andrzeja,  Asi i Jurka. Beata [2017.01.05]

O potrzebne łaski dla Karola,.Ryszard [2017.01.05]

O zgodę i miłość w rodzinie. Ryszard [2017.01.05]

O łaskę uwolnienia dla Danuty. Ryszard [2017.01.05]

O łaskę uzdrowienia dla Kornelii i Łukasza. Beata [2017.01.05]

O potrzebne łaski dla Andrzeja i Alicji. Beata [2017.01.05] 

O potrzebne łaski dla mojej mamy. Beata [2017.01.05]

O dar nawrócenia i trzeźwości dla mojego brata Andrzeja. Siostra [2017.01.05]

O łaskę wiary dla moich braci i ich rodzin. Beata [2017.01.05]

O potrzebne łaski dla moich przyjaciół i ich rodzin. Beata [2017.01.05]

O dar trzeźwości dla Andrzeja, Agaty, Marka, Grzegorza, Bogdana, Mirosława, Wojciecha, Bogdana, Mariusza, Bogdana, Romana, Ryśka, Janusza,  Grzegorza, Bogdana, Andrzeja, Jerzego, Stanisława, Mariusza, Wojciecha, Marii. Beata [2017.01.05]

O potrzebne łaski dla Mirki,  Marysi, Beaty, Halinki, Renaty, Marysi, Asi, Ani, Marty, Uli, Teresy, Marysi, Kasi, Ewy i ich rodzin. Beata [2017.01.05]

O odczytanie woli Bożej w swoim życiu. Beata [2017.01.05]

O potrzebne łaski dla Księży: Krzysztofa, Ireneusza, Bogdana, i Macieja. Beata [2017.01.05]

O zdrowie i potrzebne łaski dla Sióstr: Justyny, Ani, Weroniki i Stelli. Beata [2017.01.05]

O uratowanie małżenstwa Danuty i Ryszarda. Beata [2017.01.05]

O uratowanie małżeństwa  Danuty i Ryszarda. Beata [2017.01.05]

O łaskę uzdrowienia dla Marysi i Ryszarda oraz potrzebne łaski dla rodziny. Beata [2017.01.05]

O sakramentalny związek małżeński dla Agaty i Piotra oraz Agnieszki i Rafała, Edyty. Beata [2017.01.05]

O uwolnienie od uzależnienia od hazardu dla Jana, Piotra, Łukasza, Andrzeja, Grzegorza. Beata [2017.01.05]

O potrzebne łaski dla Moniki, Marka i jego dzieci. Beata [2017.01.05]

O łaskę wiary i trzeźwości dla Dariusza i jego rodziców. Beata [2017.01.05]

Mateczko, zapraszam Cię, do moich relacji z Alą, abym umiała zastąpić jej mamę. Beata [2017.01.05]

O łaskę trzeźwości dla Mieczysława, Krzysztofa, Tomasza. Leokadia [2017.01.05]
 
O potrzebne łaski dla córki i jej rodziny. Leokadia [2017.01.05]
 
O błogosławieństwo Boże dla Patrycji i Krzysztofa i ich poczętego dziecka. Leokadia {2017.01.05]
 
O zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie. Leokadia [2017.01.05]
 
O odczytanie woli Bożej w moim życiu. Leokadia [2017.01.05]
 
O cierpliwość i wytrwałość dla chorych i cierpiących oraz tych, ktorzy się nimi opiekują. Leokadia [2017.01.05]
 
Dziękuję Ci, Matuchno, za Twoją nieustającą opiekę nade mną i moimi bliskimi. Leokadia [2017.01.05]

O Boże błogosławieństwo dla Agaty, która jest w 9 miesiącu ciąży, chora na nowotwór, z przerzutami. ks. Tomasz [2017.01.04]

O dobre przygotowanie i obfite owoce ORDW w Dękach. Krzysztof [2017.01.02]

O powrót żony Magdy. Dawid [2017.01.01]

O wyzwolenie mnie z nałogu alkoholizmu. Grzegorz [2017.01.01]

O nawrócenie moich dzieci i wnuków, o żywą wiarę dla nich. Teresa [2017.01.01]

O zdrowie i potrzebne łaski dla męża. Regina [2017.01.01]

O obfite owoce wizyty kolędowej w parafii. Ks. Kazimierz [2017.01.01]

O błogosławieństwo dla diakonii wyzwolenia w naszej diecezji. Aleksandra [2017.01.01]

O zdanie egzaminu na prawo jazdy. Ola [2017.01.01]

O nawrócenie i uwolnienie Marii. Mama [2017.01.01]

O ufną wiarę dla Anny. ks. Krzysztof [2017.01.01]

O nawrócenie moich dzieci i wnuków. Józef [2017.01.01]
 
Msze św. w intencjach polecanych w skrzynce modlitewnej odprawią:

7 stycznia w Krościenku o godz. 7.00 odprawi ks. Marek Sędek
26 stycznia w Skwierzynie o godz. 18.00 odprawi ks. Daniel Frąc CM

01.01 - 31.01