Powiadomienia

Multimedia

Nasze akcje

Warsztaty EMOCJE

Zaproszenie do diecezji bielsko-żywieckiej na warsztaty
Subscribe to Nasze akcje

Projekt NOWAKULTURA

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje w 2019 r. projekt #NOWAKULTURA - Rodzina Nowej Kultury. Projekt ten współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.