Powiadomienia

Multimedia

Słowo Moderatora na 35. Ogólnopolską Pielgrzymkę KWC

Drodzy Członkowie, kandydaci i sympatycy dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka!

"Zbawienie jako kontynuowanie misji Chrystusa musi być pojmowane jako wprowadzenie do nowego życia w wolności synów Bożych. Jest ono równoznaczne z wewnętrzną przemianą człowieka, z odkupieniem i wyzwoleniem go z niewoli grzechu, z powstaniem w nim nowego człowieka. Prawdziwego wyzwolenia człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Wszelkie naturalne akcje podejmowane na rzecz wyzwolenia człowieka załamują się w obliczu tego właśnie problemu - przemiany człowieka. Dlatego jedynie akcja wyzwolenia wszczepiona w zbawcze dzieło Chrystusa, który może uzdrowić człowieka w głębi jego istoty (in radice - od korzenia), ma realne szanse powodzenia." (Podręcznik KWC III 3)

Pragnę Was wszystkich zaprosić do wzięcia udziału w 35. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbędzie się 26 września we Wrocławiu. Wszystkie ludzkie przedsięwzięcia, które podejmujemy na rzecz wyzwolenia ludzi i pomaganie ludziom odkrywać Prawdziwą Wolność muszą być dokonane w mocy Trójjedynego Boga. Dlatego chcemy podjąć tą wielką modlitwę, aby Pan Bóg Nam pobłogosławił we wszelkich naszych poczynaniach. Nie jest mało znaczącym fakt że nasze spotkanie odbędzie sie w Kościele pw Świętego Krzyża, bo jak mówił sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki:
"W Krzyżu objawiła się ostateczna głębia tajemnicy wolności. Dlatego Krucjatę Wyzwolenia podejmujemy pod znakiem Krzyża! Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary z miłości, jest bowiem ostatecznie jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Droga do wolności wewnętrznej musi się łączyć z coraz głębszym wnikaniem w tajemnicę Krzyża" (Podręcznik KWC III 7).

Wszystkim, którzy podejmą trud pielgrzymowania do Wrocławia Prosząc Dobrego Boga Ojca o odkrycie czy głębsze przeżywanie wolności Bożych Dzieci dla wszystkich ludzi z serca błogosławię W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

                                                  Wasz Moderator
                                               Ks. Wojciech Ignasiak

Wesele Wesel 2020

Ks. Mirosław Kszczot, Ks. Władyslaw Zązel, Koordynatorzy z Komitetem Organizacyjnym oraz Stowarzyszenie Wesele Wesel mają zaszczyt zaprosić do Radomia na XXVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe Wesele Wesel w dniach 30.7.-2.8.2020.

ORDW w Wilnie

Zapraszamy członków KWC na ORDW w Wilnie w terminie 11-19 lipca 2020.