Powiadomienia

Multimedia

Spotkanie 2. Osobiste zaangażowanie

Drugie spotkanie programu formacyjnego na rok 2017/2018 stanowi dalszy ciąg pochylenia się nad treścią kazania arcybiskupa katowickiego Wiktora Skworca wygłoszonego w czasie 37. Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 30 września 2017 w Katowicach.

WIDZIEĆ

  • Czy udało mi się opowiedzieć komuś o tym co Bóg dał mi przez Krucjatę?
  • Jak realizuję wezwanie założyciela Krucjaty, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego do tworzenia sieci stanic i wspólnot służących ludziom, którzy utracili wolność?
  • Jak wygląda dzieło rekolekcji Ewangelii Wyzwolenia i działalność stanicy KWC w moim środowisku?

OCENIĆ

Kazanie Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca wygłoszone w czasie 37. Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 30 września 2017 w Katowicach

Drodzy, należący do Krucjaty, Bóg zapłać wam za wasze zaangażowanie i świadectwo; dziękuję za przełamywanie fałszywych przekonań o tym, że powszechność dostępności do alkoholu ostatecznie usprawiedliwia jego używanie i nadużywanie.

Czcigodny Sługa Boży Franciszek polecał nam tworzyć sieć Stanic, wspólnot, które podejmują szereg działań na polu profilaktyki i pomagania ludziom, którzy utracili wolność. Podejmować wysiłek prowadzenia rekolekcji Ewangelii Wyzwolenia, w których głosi się orędzie wyzwolenia w Jezusie Chrystusie, a także tworzyć wspólnoty Krucjaty dla wspomagania uzależnionych i grupy Anonimowych Alkoholików dla tych, którzy upadli pod ciężarem uzależnienia.

Tak się składa, że nasze spotkanie odbywa się niejako bezpośrednio po Narodowym Kongresie Trzeźwości, który zgromadził wiele podmiotów życia społecznego, aby wszystkich zachęcić do troski o trzeźwość. Wśród aktywnych uczestników Kongresu byli członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka! Jako owoc trzydniowych obrad otrzymaliśmy przesłanie – „Ku trzeźwości Narodu”, które podkreśla odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu oraz wyraża oczekiwanie, że każda z wymienionych instytucji uczciwie podejmie to, co należy do jej podstawowych zadań.

Przesłanie kończy się stwierdzeniem, że „Nawet najlepsze prawo czy najbardziej profesjonalne programy profilaktyczne i terapeutyczne nie zadziałają «własną mocą», czyli w sposób automatyczny. Potrzebni są ludzie, którzy – ofiarnie, mądrze i wytrwale kochając – podejmą służbę w tym zakresie”

Bracia i Siostry, nie umniejszając wartości zapisanych w przesłaniu słów, trzeba podkreślić ważność i wartość świadectwa – waszego świadectwa trzeźwości i abstynencji. Mówi łacińskie powiedzenie: Exempla trahunt… – przykłady pociągają, przekonują…

Przekonują w nurcie rekolekcji ewangelizacyjnych orgaznizowanych przez Krucjatę; przekonują w ramach dni skupienia i w ramach systematycznego działania Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego im. ks. Franciszka Blachnickiego Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach (erygowany 7.11.1994 r.). Podejmuje on wiele zadań z zakresu profilaktyki, jak i pomagania ludziom uzależnionym i ich rodzinom, ludziom w różnych życiowych kryzysach.

Ks. F. Blachnicki. Podręcznik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Taktyka KWC

7. Rekolekcje według programu "Ewangelia wyzwolenia" są pięciodniowymi rekolekcjami otwartymi, parafialnymi (środowiskowymi) opartymi na Ewangelii św. Łukasza, prowadzonymi metodą rekolekcji ewangelizacyjnych. Są one zasadniczą metodą mobilizacji członków KWC i powinny prowadzić do powstania w danej parafii lub ośrodku duszpasterskim placówek KWC. Głównym zadaniem stanicy będzie przeprowadzenie takich rekolekcji we wszystkich parafiach i ośrodkach duszpasterskich swojego rejonu.

8. Owocem "rekolekcji wyzwolenia" powinno być także dotarcie w danym środowisku do alkoholików nałogowych oraz niewolników innych nałogów w celu zaproponowania im akcji ratunkowej prowadzonej przy pomocy metod ruchu tzw. Anonimowych Alkoholików. Akcja ta opiera się bowiem na podobnych, biblijnych przesłankach "teologii wyzwolenia człowieka", jak KWC.

6. Korzystając z owocnych metod wypracowanych w oazowym Ruchu Światło-Życie, KWC posługuje się metodą czterodniowej oazy rekolekcyjnej diakonii wyzwolenia (ORDW) w celu wstępnej formacji "diakonii wyzwolenia". Rekolekcje te, których celem jest doprowadzić do decyzji zaangażowania się w zespole diakonii KWC, przygotowują równocześnie bezpośrednio owe zespoły do zorganizowania i prowadzenia stanicy KWC oraz do prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych Ewangelia wyzwolenia.

Ks. F. Blachnicki. Podręcznik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Strategia KWC

Ośrodkami terenowymi inspirującymi i kierującymi w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka są tzw. stanice, erygowane przez ośrodek centralny. Mają one wydzielony rejon działania (pokrywający się zasadniczo z rejonem Ruchu Światło-Życie), zlokalizowane są, o ile to możliwe w sanktuariach maryjnych lub innych ośrodkach duchowego promieniowania, gdzie dysponują odpowiednimi pomieszczeniami, posiadają zespół diakonii wyzwolenia, który w terenie działania danej stanicy przeprowadza werbunek - mobilizację, formację członków KWC oraz różnego rodzaju akcje. Należy dążyć do objęcia całego kraju siecią stanic. 

DZIAŁAĆ

  • Osobiście zaangażuję się, w moim lokalnym środowisku, w organizację stanicy KWC, czy innej konkretnej posługi na rzecz mobilizacji członków KWC

  • Wezmę udział w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia, w celu rozwoju dzieła rekolekcji Ewangelia Wyzwolenia w moim środowisku

  • Zapoznam się z kampanią "Nie pije bo kocham", wezmę udział w proponowanych szkoleniach

  • Zaplanuję swój udział w Kongresie Krucjaty w czerwcu 2018, przygotuję listę osób które chcę zaprosić na Kongres

W zespole diakonii wyzwolenia

  • określimy priorytety i plan pracy diakonii na najbliższy rok i przekażemy do Stanicy nr 1, 
  • przygotujemy bazę danych, projekt zaproszenia/listu zapraszającego i roześlemy zaproszenia na Kongres do wszystkich członków i kandydatów w naszym środowisku (diecezji, rejonie, parafii)