Powiadomienia

Multimedia

Spotkanie 3. Niezwyciężona Obecność

WIDZIEĆ

  • Jakie zabezpieczenia lub wsparcie mogę zaproponować zmagającym się w walce o swoją wolność i godność?

  • W jakich sytuacjach czuję się zniechęcony, osłabiony, czy zmęczony w swoich działaniach w ramach diakonii wyzwolenia?

OCENIĆ

Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. «Dokąd idziesz?» – zapytałem. A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość». I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: «Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż takiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym – mówi Pan – a chwała moja zamieszka pośród niej». «Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie» – mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie. (Za 2, 5-9. 14-15a)

Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy. (…) Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi (…) Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami» (Wj 13, 22; 14, 22-24)

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię ochraniać» (Jr 1, 18-19)

Drodzy, jestem przekonany, że Bóg otacza ludzi Krucjaty „murem ognistym”, jest z wami w walce o trzeźwość, o wolność wewnętrzną, aby ostatecznie Nowa Jerozolima – Kościół wypełnił się ludźmi wolnymi, bo „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1)! (Kazanie Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca wygłoszone w czasie 37. Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 30 września 2017 r. w Katowicach)

DZIAŁAĆ

  • Powierzę się na nowo Temu, który jest moim jedynym zabezpieczeniem

  • Porozmawiam z osobą zmagającą się z trudnościami / zniewoleniami / poczuciem własnej wartości wskazując na Tego, którego obecność jest ochroną wobec każdego zagrożenia

  • Jako diakonia odnowimy w sobie świadomość Bożej obecności we wszystkich naszych działaniach przez wspólną, godzinną adorację Najświętszego Sakramentu

01.05 XXI Diecezjalna Pielgrzymka KWC

Serdecznie zapraszamy na XXI Diecezjalną Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbędzie się 1 maja 2018r. Miejsce spotkania - Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodzin - Nisko, ul. Mickiewicza 3, województwo podkarpackie.