Powiadomienia

Multimedia

Symbole, hymn, historia

Podstawowe symbole KWC:

Poznaj historię Krucjaty w Kalendarium KWC

Hymnem Krucjaty jest pieśń "Serce wielkie nam daj"
Tekst: ks. S. Szmidt, Melodia: ks. J.A.Espinoza

Posłuchaj nagrania:  

Ref.: Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat!  
Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem!  

1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,  
Zniszczmy wszystko co budzi Boży gniew!  
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu!  
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas!  

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,  
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc.  
Nowi ludzie przeżyj ą własne życie,  
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.  

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,  
W znaku wiary zjednoczą cały świat. 
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,  
Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

Herb Krucjaty

Przesłanie Krucjaty wyraża jej herb. Zawołaniem są słowa "Nie lękajcie się!" często wypowiadane przez Chrystusa, a także często przywoływane przez Jana Pawła II. Przypominają one członkom Krucjaty, że głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem.

Księga Czynów Wyzwolenia

Księga Czynów Wyzwolenia zawiera nazwiska tych, którzy zadeklarowali swoją abstynencję i przynależność do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Sługa Boży Jan Paweł II wpisał do niej swoje błogosławieństwo 7 czerwca 1979 r. w Oświęcimiu, po modlitwie w celi śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, Patrona Krucjaty.

Kościół - wotum KWC p.w. Niepokalanej Jutrzenki Wolności

Wybudowanie tego kościoła ku czci Niepokalanej Jutrzenki Wolności związane jest z aktem proklamacji KWC. Jan Pawel II poświęcił 8 VI 1979 r. w Nowym Targu kamień węgielny pod budowę kościoła, który miał zostać wybudowany (z ofiar powstałych z wyrzeczenia się alkoholu) jako wotum za ocalenie narodu od klęski alkoholizmu.

Ogólna symbolika ikony

Znawcy ikonografii uczą, że ikon się nie maluje, a pisze. Pisze sercem. Twórcy ikon w czasie tworzenia tych specyficznych dzieł podejmują post i szczególnie gorącą modlitwę. Stąd ikona jest nie tylko artystycznym wyrazem prawdy, ale mistycznym przeżyciem. Ikona jest przeniesieniem teologii na obraz. Skoro mówimy, że ikony są pisane, to należy nauczyć się podstaw języka, w jakim są tworzone, aby umieć właściwie je odczytać.
Subscribe to Symbole, hymn, historia

Wesele Wesel 2020

Ks. Mirosław Kszczot, Ks. Władyslaw Zązel, Koordynatorzy z Komitetem Organizacyjnym oraz Stowarzyszenie Wesele Wesel mają zaszczyt zaprosić do Radomia na XXVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe Wesele Wesel w dniach 30.7.-2.8.2020.

ORDW w Wilnie

Zapraszamy członków KWC na ORDW w Wilnie w terminie 11-19 lipca 2020.