Powiadomienia

Multimedia

Zostań Ambasadorem Kampanii "MASZ WPŁYW - WYBIERZ MARZENIA, NIE RYZYKO!"

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje kampanię społeczną, adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych, nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach kampanii opracowujemy materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych (plakaty, naklejki, ulotki), które mają trafić do punktów sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Prowadzona będzie także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego, której celem będzie zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania.

Działaniom tym towarzyszyć będzie akcja społeczna z udziałem wolontariuszy - Ambasadorów Kampanii, którzy podejmą się w swoich społecznościach lokalnych wizyt w sklepach i rozmów z kierownictwem sklepu oraz sprzedawcami na temat konieczności ograniczania dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich.

Liczymy na to, że przy wspólnym zaangażowaniu uda nam się nagłośnić i ograniczyć problem powszechnego łamania prawa, w zakresie sprzedawania alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia. Jak wynika bowiem z badań ESPAD, blisko połowa 15-to latków oraz 17-to latków uznała, że piwo jest bardzo łatwe do zakupienia.

W dniach 27-29 października w hotelu „Groman” pod Warszawą (Al. Krakowska 76, Sękocin Stary) odbędzie się trzydniowe, bezpłatne szkolenie dla Ambasadorów Kampanii nt. Zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Rozpoczęcie szkolenia w piątek o godzinie 18.00, a zakończenie w niedzielę o godzinie 16.00 (po obiedzie).

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną przygotowani do poprowadzenia rozmów ze sprzedawcami w sklepach, których będziemy zapraszać do przystąpienia do Ogólnopolskiej Ligii Uczciwych Sprzedawców. Każdy sklep, który zadeklaruje gotowość włączenia się do tej sieci otrzyma specjalny Certyfikat. Nazwy i adresy sklepów będą mogły być zamieszczone na specjalnie przygotowanej interaktywnej mapie internetowej.

Chcielibyśmy, aby szeroko zakrojona akcja społeczna stała się podstawą do podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w zakresie uszczelnienia przepisów dotyczących sprawdzania wieku młodych osób, zakupujących napoje alkoholowe. Liczymy na to, iż w ogłoszonym przez Sejm RP Roku Troski o Trzeźwość Narodu, takie działanie jest nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne.

Osoby, które chcą zostać Ambasadorami Kampanii - "MASZ WPŁYW - WYBIERZ MARZENIA, NIE RYZYKO!" i wziąć udział w szkoleniu, prosimy wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://docs.google.com/forms/d/1J-Vud9aebzJ_lpZp2qSni8qkDld3-4S4-3yo6ZOI2Cg/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym biuro@maszplyw.org lub pod nr telefonu 505968086

27.10 - 29.10